Fasaderska dela

Reference fasad

 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Vošnjakova 8, Slovenska Bistrica, 2017
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Mariboru, 2017
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Mariboru, 2017
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Vinarska 3a,b, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Špengova 7, Ruše
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Krekova 12,14, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Rapočeva 18, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objketu v Slivnici, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objketu v Mariboru, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Goriška 16,18, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objketu v Miklavžu, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Gosposvetksa 53, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Gosposvetska 59,61, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Mariboru, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Vrbanska 18, Maribor, 2016
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Krekova 12, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Kolodvorska 7,9,11, Pragersko, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjski hiši, Sladki vrh, 2015
 • Izvedba izolacijske fasde na objketu Panonska 8, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Miklavžu, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Endlicherjeva 7,9, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Malečnik 14, Malečnik, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Krekova 12, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Betnavska cesta 110,112, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Ljubljanska c. 102, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Ferkova 18, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Nova ulica 11, Rače, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Bresternici, 2015
 • Izvedba fasade na objektu Ljubljanska 85-91, Maribor, 2015
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Tomšičeva 40, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjskem objektu v Mariboru, Igriška 87, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Gospsovetska 71, Maribor, 2014
 • Izvedba fasade na enostanovanjskem objketu v Mariboru, Vesnaverjeva 9, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Regentova 14, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Šercerjeve brigade 9, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Gorkega 4 ter Ruška cesta 9,11,13, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacisjke fasade na enostanovanjskem objketu v Pernici, Vosek 27, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Regentova 10, Maribor, 2014
 • Izvedba fasade na enostanovanjski hiši v Mariboru, Baukartova 12, Maribor, 2014
 • Izvedba obnove fasade na enostanovanjski hiši v Mariboru, Dogoška c. 133, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Kočevarjeva 12, Maribor, 2014
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Greenwiška 10a, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasdae na enostanovanjski hiši v Mariboru, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Moše Pijada 33,35,37,39,41 in 43, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Smetanova 43, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Staneta Severja 11, Maribor,2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objketu Endlicherjeva 8, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Kolodvorska 10, Rače, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na enostanovanjski hiši v Pragerskem, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Borštnikova 114, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Gosposvetska 38, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Gosposvetska 69, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Stantetova 26-32, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Staneta Severja 17, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Staneta Severja 12, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Staneta Severja 15, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Shaekspearjeva 6, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Staneta Severja 10, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacisjke fasade na objektu Frankolovska 7-13, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Ferkova 4, Maribor, 2013
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Endlicherjeva 8, Maribor, 2012
 • Izvedba klasične fasade na objektu Prežihova 9, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu C. XIV. divizije 5, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Potrčeva 4, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Smetanova 86 – 90, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Moše Pijada 12, 14, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 36, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Ul. Mašere in Spasiča 2, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Stantetova 26, 28, 30, 32, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Frankolovska 1, 3, 5, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Frankolovska 15 – 21, Maribor, 2012
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Endlicherjeva 3, 5, Maribor, 2012
 • Izvedba klasične fasade na objektu Raičeva 13, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Pregljeva 10, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 42, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 46, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na privat hiši Bezena 4i, Bezena, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu C. zmage 93 – 105, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na privat hiši Kratka ulica 3, Bresternica, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Turnerjeva 3, 5, 7, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Koroška cesta 118, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na privat hiši Mejna ulica 30, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Potrčeva 6, 8, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 44, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 50, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Prušnikova 52, Maribor, 2011
 • Izvedba izolacijske fasade na objektu Koroška cesta 120, Maribor
Kako vam lahko pomagamo?

Potrebujete gradbeno podjetje in ne veste kako začeti?